בכיתה א במשק הילדים מימין מאחור עוזי אילת,יוסף חרמוני,חגי ב.ג, מושיקו אלימלך ,מיכה בהם,תמר קרליץ ויורם היינמן  1949

מבקרים:
114891