כיתת “יחדיו” עם סיום הלימודים עם שרה וינשטיין המטפלת ועזריה אלון המחנך  – 1960

מבקרים:
114891