המטפלת רות בארי בחצר הפעוטון שומרת על יוסף חרמוני,חמוטל בארי,תמר קרליץ וחגי ב.ג  1946

מבקרים:
112019