חגי ורזיה למדו בבית ספר כללי ו”בתלמוד תורה” – 1953

מבקרים:
114897