במחנה הקייץ של חניכי תנועת הנוער “דרור” חגי ורזיה משחקים שח תחת עינה הפתוחה של ברוריה  – 1953

מבקרים:
114895