את חג הבר מצוה לחגי  חגגה המשפחה בביתה הצנוע עם חניכי תנועת הנוער  – 1954

מבקרים:
114898