בתום קורס אלחוט שנמשך 4 חודשים מקבלים תעודת אלחוטן במאי 1961

מבקרים:
114898