בנובמבר 1960 מתגייס המחזור כולו לצהל,חגי הטירון בביקור ראשון בבית

מבקרים:
114898