בוגרי כיתת “יחדיו” נפגשים לאחר 30 שנה,בבית השיטה  1990

מבקרים:
114897