עם דוד ב.ג בביתו עם השיחרור מצהל 1963

מבקרים:
121416