במלחמת ששת הימים חגי משרת ביחידה ללוחמה אלקטרונית ושותף למניעת כיבושה של ישראל על ידי צבאות ערב כפי שמוסבר בציטוט המצורף  1967

מבקרים:
114898