ממראות מלחמת ששת הימים בסיני  1968

מבקרים:
114891