במבט מחויך דוד ב.ג עם רזיה וחגי -חיפה 1957

מבקרים:
114891