שלושת האחיות לבית שיף, טלילה מזרחי,הרטה גילברט וברוריה ב.ג 1950

מבקרים:
114898