אמא אלקינד בברווזיה בשנים ראשונות של קבוצת החוגים במעיין חרוד.- 1934

מבקרים:
106064