רפת לחלב

חוה נאמן עם עגלות 1935

בניית הרפת הראשונה 1936

רות אליאס ברפת 1936

בניית הרפת הראשונה 1936

בניית רפת א 1936

הפרות בחצר הרפת 1938

חבר בנוער הצ’כי ברפת בית השטה 1939

צבי מלר רפתן וותיק 1940

צבי מלר- הרפתן הוותיק- חבר בית השטה 1941

צבי מלר- הרפתן הוותיק- חבר בית השטה 1941

כבאים מעפולה באו לכבות את השרפה במתבן של בית השטה- 1947

צבי מלר- חבר- רפתן וותיק- עם הפרות ביום ארגון הרפתנים הראשון שנערך הפעם בבית השטה 1948

.רפת בית השטה הפרות במרעה 1948

ביום הרפתנים- רפתני בית השטה מימין צבי מלר- שלישי בנימין אורטל- משמאל שלמה לורש 1948

ברפת חוה נאמן חולבת 1948