חדר האוכל והמטבח. צריף – ברקע צריף הסורגים ואהלי מגורים. 1937

מבקרים:
106064