אורי אולמן,קוצר תלתן בשדה , ברקע הישוב בית השטה  1937

מבקרים:
106064