בית חרושת הסורגים – ראשון ענפי התעשיה בקיבוצים . 1938

מבקרים:
106064