מכבש לחבילות קש בשדה פלחה בית השטה- מעלית של חבילות קש 1939

מבקרים:
106062