כיתות ‘אלון’ ו’אורן’ באגם החולה- 1949

מבקרים:
106063