פסח -מביאים את העומר:: אורי גוריון, משה שריבמן, בן יעקב ,מנחם דוד, אהרון פריברג טרכטנברג ועוד.1954

מבקרים:
106064