מחנה חברת הילדים- רימונה מאירי – ניר גוטמן- ליזר פרבר- תמנע- גיל דוד- עמרם- משה דיין- חזונה לוין- שולה ישראלי- דרורה ארייך ועוד-1956

מבקרים:
106064