ראש השנה בחדר האכל בית השטה- יוסף ופרומה גופר-1957

מבקרים:
106064