טיול כיתת “אילה” ב-יב לאילת: בנימין גלעד מורה, שוויון עפרוני הנהג, אמנון אבן נור המלווה, נירה עופר, ניר גוטמן, ראובן דובזינסקי, עדנה סבירסקי, מתניה בן יעקב, חיים רודד, הדס שצופקביץ – 1958

מבקרים:
106062