כיתת ‘יחדיו’ בטיול לאילת, תמר קרליץ (אדר)-1960

מבקרים:
106064