בריכת עין עבדת-טיול חנוכה – עולים לאיזור אילת – 1962

מבקרים:
106064