כיתת “כפירים” מטיילת עם שורי מינרט המחנכת, לפנים אבישי גלבע, יעקב הדר, יהושוע מנור -1965

מבקרים:
105877