בעצרת של חטיבת בני הקיבוצים בשפיים מימין,עזריה אלון,דני שמעוני,יאיר פלד,יחזקאל אבנרי    – 1953

מבקרים:
106064