כיתת “מעיין”(לימים “יחדיו) לפני האיחוד עם קבוצת “עמלים”- 1954

מבקרים:
106064