פנינה פלד עם ילדי גן ב’ בטיול: עמרי פרבר, יותם לוטן – 1976

מבקרים:
105877