פסח הכנות לארוחת הסדר, מגלגלות קינדלך,ציפורה בוכמן,פנינה שולמי ,אסתר וכסמן  -1979

מבקרים:
127604