טיול כיתת ‘דגן’ בחיפה, סיור במוזיאון הימי-1979

מבקרים:
127602