כיתות ‘גפן’ ו’דקל’ בטיול לסיני -1979

מבקרים:
127603