כיתת ‘צבר’ טיול לגליל המערבי, המטפלת חנה אילת -1980

מבקרים:
127602