כיתת ‘נורית’ בטיול , דוד צ’ודנר  מלווה- 1980

מבקרים:
127557