הכיתה האמריקאית ליד אנדרטת חטיבה 7 בגולן – 1980

מבקרים:
127603