כיתת ‘חבצלת’ בירושלים עם .המדריך ניר מן (ראשון מימין)-1981

מבקרים:
127603