כיתת ‘צבר’ בטיול הורים ובנים למצדה:  -1981

מבקרים:
127603