כיתת ‘צבר’ בטיול סתיו – לארבל, קרני חיטים ולבקעת כנרת -1982

מבקרים:
106064