ציור צבע גיטרה וכד – מיכל פלג, 1984

מבקרים:
127607