האנטנה ליד המרחב וידאו וטלמשק. 1984

מבקרים:
127605