כיתת ‘סביון’ בטיול במבצר כוכב הירדן – ‘כאוכאב’-1984

מבקרים:
106062