פסח,מנצח יחזקאל דורי ועמליה קנטור על הפסנתר- 1985

מבקרים:
127603