כיתת ‘שחר’ בטיול לתבור: רוני, עמית, מיכל, יובל, אמיר, אפרת -1987

מבקרים:
106064