כיתת ‘אנפה’ בטיול טיול השכבה הצעירה: יאיר אורן, מיכה רודד ועדי מדר. 1992

מבקרים:
127611