כיתת ‘אנפה’ בטיול עם פנינה פלד:  טל ארגוב, ענת בטנסקי, מיה מנור, זהר וינר, יובל ירדני, עמר כרמל ואיילת שריג. 1992

מבקרים:
105877