טיול כתת ‘גלעד’ עם המלווה דליה סלע:  ארנון כרמי, נעם בן-גוריון ועטר אורן. 1995

מבקרים:
106064