טיול כיתת ‘עומר’ למדבר יהודה : דרור אילת ועידן טיטו.  1996

מבקרים:
106064