טיול הכתה האמריקאית לבקעת תמנע.  1996

מבקרים:
106064